Sessie 1: Social Media: Trends & Toepassingen: workshop

Dinsdag 1/3/2016 van 19u tot 22u

Veel bedrijven benutten te weinig de mogelijkheden die sociale media bieden voor de marketingcommunicatie. UC Leuven-Limburg deed onderzoek naar het gebruik van sociale media door klanten en prospecten. Op basis van een representatieve consumentenbevraging brachten onderzoekers van UC Leuven-Limburg het potentieel in kaart van sociale netwerksites voor de moderne marketingcommunicatie. Als leidraad geldt de vraag: welke gebruikerssegmenten maken welk commercieel relevant gebruik van sociale netwerksites? Verder krijgt u tijdens deze sessie verder inzicht in wat sociale media zijn en welke verschillen er tussen de netwerken bestaan. De Social Media hebben immers onze manier van communiceren grondig door elkaar geschud. Vroeger voerden marketeers een monoloog. Het volstond om een boodschap uit te sturen naar een brede doelgroep, om met andere woorden te broadcasten. Dankzij Social Media kunnen we onze doelgroep vandaag interactief en individueel bereiken. Deze sessie gaat dieper in op de voor- en nadelen van de social media, en geeft u een inzicht in de laatste nieuwigheden waarmee u aan de slag kan. Via een korte lezing maakt u kennis met verschillende platformen. Nadien raakt u in een workshop/hands-on sessie vertrouwd met enkele tools. Deze sessie is een ideaal opstapje naar onze reeks "Social Media Mondays" die loopt van 15/2/2016 tot 27/8/2016, maar kan volstaan voor wie slechts een high level overzicht wenst te krijgen. De sessie sluit af met een netwerk-drink voor de deelnemers.

Inschrijven voor deze sessie

Sessie 2: Internationalisatie en Marketing: lezing door Dr. M. De Mooij en Klaas Vansteenhuyse

Dinsdag 8/3/2016 van 19u tot 22u

UC Leuven-Limburg is de grootste aanbieder van professioneel gerichte bacheloropleidingen en diverse trainingen in het oostelijke deel van Vlaanderen. De hogeschool wil een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van deze regio. Een internationale focus lijkt daarbij niet voor de hand liggend. UC Leuven-Limburg bouwt echter sinds enkele jaren haar internationaal aanbod systematisch uit. De doelstellingen die ze daarbij nastreeft en de diverse doelgroep brengt uitdagingen met zich mee voor de marketing. Klaas Vansteenhuyse leidt het International Office van UC Leuven-Limburg. Hij was internationaal actief als onderzoeker en begeleidt in 2015-2016 de opstart van de Engelstalige opleiding Banaba Internationale Samenwerking (ICoNS). Hij zal zijn visie delen over de diverse uitdagingen waarmee de hogeschool te maken heeft op vlak van Internationalisering.

Marieke de Mooij, PhD (Nederland), Doctor in de communicatie, professor op rust die actief was als hoogleraar internationale reclame aan de Universiteit van Navarra (Spanje), consultant in cross-culturele communicatie, en gasthoogleraar aan verschillende universiteiten over de hele wereld. Ze is auteur van diverse publicaties over de invloed van cultuur op marketing en reclame en communicatie. Haar boek Global Marketing and advertising, understanding Cultural Paradoxes (vierde editie, 2013), Sage Publications (VS en VK) wordt gebruikt door specialisten en universiteiten wereldwijd. Haar research en consultancy focust zich op de invloed van cultuur op communicatie, consumentengedrag en reclame. Consumenten zijn wereldwijd immers niet hetzelfde, en verschillen in consumentengedrag vergroten wereldwijd bij grotere welstand. Met die grotere welstand worden culturele verschillen meer zichtbaar, en wordt er dus best ook rekening mee gehouden bij het promoten van zijn product/zijn bedrijf.

Inschrijven voor deze sessie

Sessie 3: De verzekeringsmakelaar van de toekomst innoveert. Workshop

Dinsdag 12/4/2016 van 15u tot 21u

Let op! Deze sessie start vroeger en biedt een warme maaltijd aan!

UC Leuven-Limburg heeft net als u vastgesteld dat vijftig jaar geleden de meeste verzekeringsproducten van deur tot deur werden verkocht door goed geklede makelaars. De meeste obligaties, aandelen en andere investeringen werden in goed uitgeruste bankkantoren verkocht. Zoals in vele industrieën zorgt de technologie en toegang tot computers en het Internet voor fundamentele veranderingen. Consumenten kunnen de meeste financiële producten met een paar muisklikken online aankopen.  Hoe gaat u daar als verzekeringsmakelaar mee om, kan u uw bedrijf redden van de desintermediatie die bijvoorbeeld in Groot-Brittannië een slagveld onder de verzekeringsmakelaars heeft aangericht?  Rudi Goris is lector verzekeringen en strategische marketing aan UC Leuven Limburg. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringssector (o.a.  Fidea, Commercial Union, Delta Lloyd), en als bedrijfsadviseur.  De sessie is een hands-on workshop, het gaat om het toepassen van bepaalde modellen op uw makelaarsbedrijf.  Indien u dat wenst, mag u dus met verschillende medewerkers van één makelaarskantoor inschrijven. Zo kan u een outside-in analyse koppelen aan uw inside-out expertise. U gaat naar huis met zeer concrete en praktische ideeën voor uw bedrijf. Na de sessie is er een afsluitende netwerk-drink.

Deze sessie wordt gesponsord door VIVIUM / P&V en DAS
Inschrijven voor deze sessie

Sessie 4: Innovatie voor mijn KMO-bedrijf? Herdenk je business model: Workshop

Dinsdag 19/4/2016 van 19u tot 22u

Beleidsmakers, economen en academici laten geen gelegenheid onbenut om te benadrukken dat Vlaamse Kmo’s meer moeten innoveren. “Makkelijker gezegd dan gedaan”, horen we bij Kmo-bedrijfsleiders en -managers vaak als antwoord. Zeker kleinere bedrijven hebben niet altijd voldoende mogelijkheden om samen met klanten en andere stakeholders nieuwe ideeën uit te werken. UCLL heeft in de voorbije jaren innovatie-projecten uitgevoerd met Kmo’s. De inzichten uit die meer dan 20 projecten werden gebundeld onder de vorm van een “Innovatiehandleiding voor Kmo’s”. In deze sessie zullen twee medewerkers van UC Leuven-Limburg, Robrecht Van Goolen, hoofd dienstverlening UCLL en Cathérine Denivel, lector en onderzoeker, illustreren hoe je de handleiding kan gebruiken om zelf aan de slag te gaan met uw Kmo. De start hiervan wordt gegeven tijdens de workshop zelf, dus deze sessie is echt hands-on. Deze workshop wordt afgesloten met een netwerk-drink voor de deelnemers.

Inschrijven voor deze sessie

Sessie 5: Mijn merk bewaken onder alle omstandigheden: lezing & workshop

Dinsdag 26/4/2016 van 19u tot 22u

Deze sessie start met een korte lezing door een top manager van een bekend bedrijf, die zijn merknaam in stormachtig vaarwater zag komen door externe omstandigheden. Hoe hij daarmee omgegaan is, vertelt hij tijdens deze exclusieve lezing, die wordt voorbehouden aan Kmo-bedrijfsleiders of top (marketing) managers. Deelnemers die inschrijven voor de hele reeks innovatiesessies, mogen deze sessie ook bijwonen. Als vervolg op de lezing zal Peter Janssen, lector marketing aan UCLL, maar ook actief als marketingconsultant, stilstaan bij de diverse sociaal-economische, culturele en maatschappelijke trends en uitdagingen die bepalend zijn voor een succesvolle innovatiestrategie van bedrijven en merken. Zowel het positioneren van uw bedrijfsmerk als het communiceren daarover wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd. Nadien zal door middel van een reeks oefeningen samen met de deelnemers in kaart worden gebracht wat de strategische implicaties daarvan kunnen zijn. Er wordt na de workshop nog afgesloten met een netwerk-drink.

Inschrijven voor deze sessie

Sessie 6: Marketing trends: Wordt alles digitaal?
Lezing & panelgesprek

Dinsdag 3/5/2016 van 15u tot 21u

De bedoeling van deze sessie is om vier punten aan te tonen:

  1. Marketing is ongetwijfeld uitgegroeid tot een technologie-gedreven discipline.
  2. Het aantal start-ups in marketing technologie is een goede barometer van de richting waarin marketing evolueert.
  3. Het marketingtechnologiegebied is heterogeen, met een zeer breed scala van producten.
  4. Om te kunnen gedijen in deze snel veranderende omgeving moeten marketeers hun technische talent continu bijspijkeren.

Technologie management is dus uitermate belangrijk, maar het is zeker niet de grootste horde waarmee de meeste bedrijven kampen. De echte uitdaging is hoe u als bedrijf moet denken, hoe u zich best gedraagt in deze hyper-verbonden, altijd-online, klant-gecontroleerde digitale wereld die continu verandert. De aard van de marketing is geëxplodeerd van een ondersteunende communicatie-functie naar een cruciale en strategische managementfunctie.

De sessie start met een lezing van Bastiaan Delmee. “Wat gebeurt er? Waar gaat het naartoe? En hoe speel je hier op in?” Dit zijn de drie kernvragen waar trendonderzoeker Bas Delmee zich al 15 jaar mee bezig houdt.

Bas studeerde eerst marketing, om vervolgens in 2002 twee researchmasters organisatiesociologie en communicatiewetenschap af te ronden bij de Universiteit Utrecht. Tussen 2003 en 2008 was hij werkzaam voor Science of the Time van trend-pionier Carl Rohde. Hij deed daar kwalitatief- en trendonderzoek. Verder coördineerde hij diverse Cool Hunts. Vanaf 2008 tot 2013 was hij als Senior Adviseur Onderzoek, Trends en Co-creatie werkzaam bij YoungWorks.

Momenteel doet Bas trendonderzoek in opdracht van verschillende profit- & non-profit-organsiaties. Zijn specialiteit is het generen van inzichten in de veranderende doelgroep en deze omzetten naar concrete adviezen voor de praktijk. Op deze manier kunnen organisaties succesvol future-proof beleid maken en een aanpak ontwikkelen om de doelgroep beter te bereiken. Regelmatig staat hij op verschillende internationale podia om de belangrijkste bevindingen uit recente onderzoeken te delen.

Vervolgens geven enkele IT leveranciers hun visie op de stand van zaken. Tot slot modereert Ann Knaepen nog een panelgesprek. Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Microsoft, SAS en IBM.

LET OP: Deze sessie start reeds om 15h00 en biedt een warme maaltijd aan voor de deelnemers. Na de workshop is er een netwerk-drink.


Inschrijven voor deze sessie

Sessie 7: Van TDD naar BDD en terug:
Uw gids voor het ontwikkelen van een volledige test automatisatie stack

Dinsdag 17/5/2016 van 19 tot 22u

Grootse software ontwerpen vereist een diepgaand inzicht in wat onze klant echt nodig heeft. Technieken als ATDD, BDD en Specification by Example helpen ons om die vereisten te begrijpen: ze beschrijven hoe de software zich zou moeten gedragen in een taal die begrepen wordt door alle partijen. Deze specificaties worden uitvoerbaar gemaakt zodanig dat geautomatiseerde acceptatietesten worden gecreëerd. Deze set van uitvoerbare specificaties vormt bovendien de levende documentatie van het softwaresysteem, daar het gegarandeerd up to date is.

Er zijn verschillende tools voorhanden die ons hierbij kunnen helpen. Welbekende voorbeelden zijn Cucumber, JBehave, Spock... Begrijpen hoe je deze tools kan gebruiken is de sleutel tot succes. In deze workshop leer je hoe je jouw test automatisatie stack kan vervolledigen van unit niveau tot uitvoerbare specificaties.

Na een korte inleiding over de beschikbare tools, zal je specificaties uitvoerbaar maken met een selectie van deze tools. Dit geeft je de gelegenheid om hen te vergelijken, hun sterktes en zwaktes te evalueren, te ontdekken wat ze gemeen hebben en vooral: bekijken hoe ze je kunnen helpen om betere software te schrijven en hoe ze het missende stukje kunnen zijn in de automatisatie puzzel.

LET OP: Deze sessie start reeds om 19.00u. Na de workshop is er een netwerk-drink.

Elke Steegmans is lector in de toegepaste computerwetenschappen aan de UCLL waar ze software - en webontwikkeling doceert en onderzoek uitvoert naar het testen van software. Ze ontving haar PhD in Computer Science aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze is een gepassioneerde lector en als lid van de opleidingscommissie voor het curriculum streeft ze steeds naar het verbeteren van dit curriculum.

Mieke Kemme begon als een tester van software bij Cegeka, een ICT-bedrijf. Zelfs toen ze werkte als software configuratiebeheerder, als ontwikkelaar van Java EE of als projectmanager, bleef software testen een belangrijk onderdeel van haar passie. Momenteel is ze lector in de toegepaste computerwetenschappen aan de UCLL waar ze software - en webontwikkeling doceert en onderzoek doet naar het testen van software. Aangezien ze gepassioneerd is door het werken in “agile” projecten, probeert ze deze passie over te brengen naar haar studenten.

Inschrijven voor deze sessie